Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

         - flera tjänster - en faktura!​

Vi blev utsedda som ett tryggt bolag i fokus med UC i ryggen 

2022!

Kika gärna in vårt fotogalleri,

med uppdaterade bilder


Avtal om skattereduktion

Avtal gällande tillåtelse att Lyx & TJänst får halvera arbetskostnaden på min faktura med 50% (Preliminär skattereduktion i anledning av utförda Hushållstjänster).


Härmed har följande avtal träffats mellan Lyx & Tjänst samt mig som kund nedan kallad (Kunden)


1. Lyx & Tjänst städar enligt för kund gällande serviceavtal/ abonnemangs-avtal. Detta avtal mellan Trading & LYX AB och kund förändrar endast hur Lyx & Tjänst fakturerar kunden.


2. Kunden uppdrar att Lyx & Tjänst fr.o.m 1 juli 2009 skall reducera kundens arbets-kostnad på fakturan med 50% som preliminär skattereduktion som skatteverket sedan betalar direkt till Lyx & Tjänst .


3. Kunden är medveten om att Kunden måste vara skatteskyldig i Sverige för att tillgodoräkna sig den preliminära skattereduktionen.


4. I det fall skatteverket avslår Kundens preliminära skattereduktion har Lyx & Tjänst rätt att debitera den avdragna preliminära skattereduktionen i efterhand och genom detta avtal ikläder sig kunden betalningsansvar härför.


5. Skattereduktionen omfattar inte aviavgifter och eventuell körersättning utan dessa skall kunden betala i sin helhet.


6. Lyx & Tjänst har rätt att överlåta fordran på annan.

This site uses Google reCAPTCHA technology to fight spam. Your use of reCAPTCHA is subject to Google's Privacy Policy and Terms of Service.

Tack för att du kontaktade oss! Vi återkommer till dig så snart som möjligt.