Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

         - flera tjänster - en faktura!​

Vi blev utsedda som ett tryggt bolag i fokus med UC i ryggen 

2022!

Kika gärna in vårt fotogalleri,

med uppdaterade bilder


Arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöarbete

Lyx & Tjänst arbetar dagligen med arbetsmiljöarbete. I samarbete med detta genomförs skyddsronder, uppföljande av inkommande ärende samt eventuella skyddsåtgärder. Dessa händelser protokollförs. I arbetsmiljöarbetet ingår även motverkan av kränkande särbehandling. Lyx & Tjänst följer kontinuerligt arbetet kring kränkande särbehandling i form av personliga samtal med respektive anställd och kontinuerliga gruppmöte för att säkerställa att alla mår bra på sin arbetsplats.


Jämställdhetsarbete

Jämställdhet utgår ifrån principen om alla människors lika värde oavsett etnisk bakgrund, sexualitet, funktionshinder, utbildning, ekonomi, ålder, kön mm. Lyx & TJänst kommer i alla lägen, alltid anställa den person som är bäst lämpad oavsett kön, ålder, etnisk bakgrund osv.


Etnisk mångfald

Lyx & TJänst främjar effektiviteten genom att använda alla kunskaper och resurser hos alla människor oavsett etnisk bakgrund. Ingen anställd skall bli diskriminerad på grund av sin etniska bakgrund.